KTĐT - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, trong năm 2013, Tổng cục đã cho phép xử lý 24 vị trí điểm đen TNGT với tổng kinh phí 56 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2013, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện thi công hoàn thành công tác sửa chữa nền, mặt đường và bổ sung biển báo hiệu đường bộ tại 37 vị trí nút giao đường sắt với quốc lộ.