Ở Hàn Quốc, không chỉ những cửa hàng cao cấp mới áp dụng các phần mềm kinh doanh mà giờ xu hướng này đã thâm nhập cả vào các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Xu huong ung dung cong nghe trong ban hang - Anh 1

Chúng ta sẽ tới với 1 chủ cửa hàng tại một chợ truyền thống ở Seoul để xem việc áp dụng công nghệ vào bán hàng đang giúp cho công việc kinh doanh như thế nào.