Trong bối cảnh khủng khoảng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam trong năm 2009 có tiếp tục khả quan hay không là vấn đề được các chuyên gia kinh tế đặt ra tại Hội thảo “Kinh tế Việt Nam trước khủng hoảng kinh tế toàn cầu”, do Báo Đầu tư tổ chức vừa diễn ra tại TP.HCM. [ + ]