Bạn từng nghe nói Sony Ericsson sẽ không nâng cấp hệ điều hành của X10 lên nữa, vậy thì quên điều đó đi. X10 sẽ được nâng cấp lên Android Gingerbread (2.3) vào đầu quý 3 năm nay tức đầu tháng 7 này. Thông tin này vừa được cập nhật trên blog của Sony Ericsson. Quả là một tin vui cho anh em đang dùng X10. Có thể có vài lý do để giải thích chuyện này nhưng mình cho rằng Sony Ericsson muốn người dùng nghĩ đến việc mua Arc sẽ yên tâm là Sony Ericsson sẽ không bỏ họ như là xém hay xuýt bỏ X10. Xin chúc mừng.

Theo Sony Ericsson Blog QUẢNG CÁO