Sở Công Thương Hà Nội vừa thông báo chấm dựt hoạt động đối với 3 công ty đa cấp là Công ty Cổ phần phát triển thương mại CNT Việt Nam; Công ty Cổ phần mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu; Công ty Cổ phần Công nghệ mới và phát triển quốc tế Amkey Việt Nam.

Cụ thể, Sở Công Thương Hà Nội cho biết đã nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Cty cổ phát triển thương mại CNT Việt Nam (tên cũ: Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Sóng Đại Dương).

Trụ sở chính của công ty là Số 24 lô 10B, đường Trung Yên 9, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (tên cũ: Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Sóng Đại Dương), điện thoại: 0971532568, Fax: (043).5552369. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp BHĐC: Phạm Thanh Tùng.

Cụ thể, ngày 18/10/2016, Sở Công Thương Hà Nội nhận được thông báo của Công ty gửi Sở thông báo xin chấm dứt hoạt động BHĐC tại địa bàn Hà Nội từ ngày 01/11/2016 (thông báo số: 1810/2016/TB-HN, ngày 18/10/2016). Lý do chấm dứt là doanh nghiệp dừng hoạt động bán hàng đa cấp.

'Xoa so' nhieu ong lon ban hang da cap tai Ha Noi - Anh 1

Ảnh minh họa.

Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Ông Phạm Thanh Tùng (Giám đốc, số điện thoại: 04-35551369, Fax: 043.5552369). Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Cục QLCT ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động BHĐC, Công ty cổ phần phát triển thương mại CNT Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia BHĐC theo quy định của pháp luật. Sở Công Thương Hà Nội xin thông báo để người dân trên địa bàn Hà Nội biết.

Ngoài ra, Sở Công thương Hà Nội cũng vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị xin giải tỏa tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Công nghệ mới và phát triển quốc tế Amkey Việt Nam.

Theo đó, nếu Công ty Cổ phần Công nghệ mới và phát triển quốc tế Amkey Việt Nam chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Sở đăng tải thông báo này, đề nghị người tham gia bán hàng đa cấp thông báo bằng văn bản đến Sở Công thương Hà Nội (Địa chỉ: số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; điện thoại: 04.62691251) và nộp kèm theo các tài liệu chứng minh (nếu có) để Sở tổng hợp, yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghệ mới và phát triển quốc tế Amkey Việt Nam thực hiện nghĩa vụ với người tham gia bán hàng đa cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Đến hết ngày 17/11/2016, nếu Sở Công thương Hà Nội không nhận được Thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp phản ánh việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật thì Công ty Cổ phần Công nghệ mới và phát triển quốc tế Amkey Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời Sở sẽ ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa tiền ký quỹ cho Công ty Cổ phần Công nghệ mới và phát triển quốc tế Amkey Việt Nam theo quy định của pháp luật (bản thông báo số 5297/TB-SCT ngày 19/10/2016 kèm theo dưới đây).

Cục Quản lý cạnh Tranh (Bộ Công Thương) ngày 25/10 cũng đã thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu có địa chỉ trụ sở chính: 32 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Huỳnh Đức Tuấn. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 052/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh Cấp lần đầu ngày 28/08/2015. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ 16/6/2016.

Cục Quản lý cạnh tranh cũng đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục QLCT đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Cục QLCT ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Hòa Lộc