Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Trường Tuyết, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai.