Ngày 17.4, Sở GTVT cho biết, sau hơn 3 tháng phối hợp với các địa phương rà soát tình hình buôn bán, kinh doanh và đậu xe trên vỉa hè, lòng đường đối với những tuyến đường được UBND TPHCM cho phép từ năm 2009, Sở GTVT vừa trình UBND TPHCM xem xét điều chỉnh lại danh mục các tuyến đường cho phép và không cho phép.

Đối với danh mục 112 tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa trước đây, Sở GTVT đề xuất xóa bỏ toàn bộ, vì qua khảo sát tình trạng kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa trên những tuyến đường này gây mất trật tự ATGT (ảnh).

Riêng danh mục 160 tuyến đường cho phép sử dụng một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, Sở GTVT đề xuất bỏ 71/160 tuyến và bổ sung mới 8 tuyến; danh mục tuyến đường sử dụng lòng đường làm nơi đậu xe có thu phí, đề xuất bỏ 34/73 tuyến, bổ sung mới 10 tuyến. Theo ông Lê Toàn - Phó GĐ Sở GTVT - do TPHCM hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về bãi đậu xe công cộng cho người dân nên chưa thể xóa bỏ hết các tuyến đường cho phép giữ xe, đậu xe trên vỉa hè, lòng đường.