"Chương trình Thương hiệu Quốc gia không phải là một chương trình chỉ bình chọn và dán nhãn đơn thuần cho sản phẩm"...