Ngày 19-9, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long khẳng định kế hoạch chuyển giao thế hệ lãnh đạo trong chính phủ sẽ được tiến hành một cách "thận trọng và tích cực" khi nội các mới được công bố. Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Xin-ga-po 2015, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo phải là những người có năng lực và quá trình chuyển giao liền mạch sẽ diễn ra trong chính phủ, là yếu tố quan trọng bảo đảm cả hệ thống vận hành hiệu quả.

Bình luận về quá trình này, giới phân tích cho rằng, Chính phủ Xin-ga-po sẽ cân nhắc các ứng cử viên dựa trên hai yếu tố là kinh nghiệm thực tế và chuyên môn. Tiêu chí chung là ứng cử viên có nhiều năm tham gia nội các và làm việc tại các cơ quan công lập.

TTXVN