Cám ơn bạn Nothing nhiều lắm vì thủ tục của mình kéo dài cả năm rồi vẫn không xong được để con yên tâm nuôi con.

Rất muốn giúp nhưng mình lại ở HN, nếu bạn ở HN mình sẽ giúp được bạn...mình sẽ hỏi giúp bạn về luật sư trong đó...có gì mình sẽ pm cho bạn...chúc bạn luôn bình yên... Cám ơn bạn Nothing nhiều lắm vì thủ tục của mình kéo dài cả năm rồi vẫn không xong được để con yên tâm nuôi con.