Đây là vách ngăn kính cường lực bên mình cung cấp, MeNam vào xem có đúng như loại mình thích ko? http://www.noithatvietnam.net/Vach-ngan-kinh-cuong-luc.aspx

Đây là vách ngăn kính cường lực bên mình cung cấp, MeNam vào xem có đúng như loại mình thích ko? http://www.noithatvietnam.net/Vach-n...cuong-luc.aspx