(CAO) Ngày 16-4-2008, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Lâm Thái và đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi nhóm bị cáo phạm tội “cố ý làm trái…”. Các bị cáo nguyên là cán bộ Bưu điện tỉnh Bình Định, Phú Yên đều cho...