Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý 1/2017.

Cùng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, thời gian qua, nhiều vụ tham nhũng lớn đã bị phát hiện và đưa ra ánh sáng, trong đó có không ít các quan chức đã từng được kỳ vọng, từng được hưởng những đãi ngộ của nhà nước trong các vấn đề đào tạo, bồi dưỡng.