Ngày 10/11, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết đang tổ chức triển khai Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu”.

Theo đó, danh hiệu “ Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu” là hình thức biểu dương, tôn vinh của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đối với các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng từ năm 1997 đến nay, nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

Xet tang danh hieu 'Doanh nghiep Da Nang tieu bieu' - Anh 1

Đối tượng tham gia là doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng tham gia là doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố, thành lập và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn: Có tăng trưởng cao và bền vững trên các tiêu chí cơ bản như: Doanh thu, tổng vốn và tài sản, tổng số lao động, lợi nhuận, nộp ngân sách thành phố; Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế; Thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động trong doanh nghiệp; Có đóng góp lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Các doanh nghiệp đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được xem xét thành tích trong năm 2013, 2014, 2015 dựa trên các tiêu chí: Hiệu quả kinh doanh; Nghĩa vụ tài chính ; Chính sách đối với người lao động; Ứng dụng khoa học công nghệ; Trách nhiệm xã hội; Thành tích khen thưởng.

Theo Sở Nội vụ, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu” của thành phố do Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng làm Chủ tịch Hội đồng và đại diện một số sở, ban, ngành, mặt trận, hội đoàn thể liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp làm thành viên Hội đồng.

Dự kiến, 20 doanh nghiệp được chọn tặng danh hiệu sẽ được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng chứng nhận, Cúp danh hiệu và dự kiến biểu dương, tôn vinh vào dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1/1/2017).

Ngọc Tân