(VietNamNet)  - Xếp hạng và giải thưởng dành cho các DN là một điều cần thiết và là nhu cầu thực tế của xã hội. Một xã hội càng nhiều thông tin thì càng cần những bảng xếp hạng, những giải thưởng uy tín...