Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng nói về tính khả thi của các "siêu dự án" giao thông đang trong quá trình triển khai...