Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Công an TP, Viện KSND thành phố phải tiến hành rà soát quá trình vi phạm của Công ty TNHH Tân Hoàng Thân để xem xét khởi tố theo qui định pháp luật.>> Sụt chung cư 207 Bùi Viện (TP HCM)