Ngày 24-3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) khóa XI đã gửi thông báo về kết quả kỳ họp thứ ba tới TTXVN.

Theo đó, từ ngày 14 đến 23-3, UBKTTƯ đã họp, cho ý kiến chuẩn bị một số văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI phần có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Ngoài ra, kỳ họp còn xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng với 19 trường hợp; xem xét thi hành kỷ luật sáu đảng viên. So với thông báo lần này cho biết: Có bốn trường hợp kết luận có vi phạm, phải kỷ luật; hai trường hợp chưa đến mức phải kỷ luật, chỉ cần kiểm điểm rút kinh nghiệm; xóa bỏ kỷ luật một trường hợp; thay đổi hình thức kỷ luật bốn trường hợp… NGHĨA NHÂN