Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các bộ, ngành, địa phương chủ động làm việc với nhà tài trợ để bổ sung vốn do trượt giá cho các gói thầu dự án sử dụng vốn ODA.