TP - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu và trả lời kiến nghị của một công dân về việc hiện đại hóa đường sắt quốc gia bằng cách mở rộng khổ đường sắt thay vì xây dựng đường sắt cao tốc.

“Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thư kiến nghị của ông Trần Đình Bá về việc mở rộng để hiện đại hóa đường sắt quốc gia”, Công văn số 1575/VPCP-KTN do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phạm Viết Muôn, ký ngày 16-3-2011, có đoạn. Gửi kèm công văn là thư đề xuất “giải pháp mở rộng để hiện đại hóa đường sắt quốc gia khổ 1.435 mét tốc độ cao 150-200 km/h” của ông Trần Đình Bá.