Nhiều doanh nghiệp Quốc phòng sử dụng xe đắt tiền gắn biển đỏ, đi tiếp khách tại các nhà hàng, khách sạn rất dễ gây hiểu lầm...''

Phát biểu trên được Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐND) nêu ra tại Hội nghị gặp mặt lãnh đạo cơ quan thông tấn báo chí đầu Xuân Đinh Dậu 2017 vào sáng 10/2.

Theo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, trong thời gian tới sẽ xem xét bỏ các loại xe biển đỏ trong doanh nghiệp Quốc phòng.

Xem xet bo xe bien do trong cac doanh nghiep Quoc phong - Anh 1

Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo TCCT, Thượng tướng Lương Cường báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động báo chí trong quân đội; sự phối hợp trong tổ chức tuyên truyền giữa Bộ Quốc phòng, TCCT với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương trong thời gian qua.

Thượng tướng Lương Cường cho biết, trong năm 2016, hệ thống báo chí quân đội có bước phát triển mới về số lượng và chất lượng. Đến nay, trong Quân đội đã có 62 cơ quan báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động.

Đặc biệt, trong năm 2016, các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí quân đội đã triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả giai đoạn 1 Đề án ''Hiện đại hóa các cơ quan báo chí Quân đội giai đoạn 2014-2018''; triển khai thực hiện Đề án ''Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025'' trong QĐND Việt Nam…

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu rất cao đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong đó, công tác tuyên truyền báo chí giữ vai trò định hướng tích cực. Đối với nhiệm vụ quân sự Quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, nội dung tuyên truyền cần toàn diện.

Thượng tướng Lương Cường khẳng định, TCCT sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng cũng như các hoạt động xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí thuộc quân đội, nhấn mạnh đây là lực lượng nòng cốt trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Trương Minh Tuấn cho biết, trong năm 2016, các cơ quan báo chí quân đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đăng tải nhiều nội dung thể hiện rõ ý chí, bản lĩnh của lực lượng vũ trang, làm tốt công tác định hướng, tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hoàng Giang