Từ ngày 03/11 đến 01/12 tại Hội Điện ảnh Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) sẽ tổ chức chiếu phim miễn phí vào các thứ bảy.