Loài cóc tổ ong Surinam có những lỗ nhỏ trên lưng như tổ ong, trứng được thụ tinh sẽ lọt vào tổ ong này, sau đó nó lớn lên thành nòng nọc, rụng đuôi thành cóc chui ra khỏi lưng cóc mẹ.

Xem Clip:

Theo VTC News