(NLĐO)- Ngày 28-7, trường ĐH Kinh tế TPHCM đã công bố điểm thi.

Xem điểm thi tại đây