Một bức tranh cao gần 20m về hình ảnh một "bé trai khổng lồ" bám lên bức tường biên giới Mỹ - Mexico thu hút sự quan tâm của người dân...

Video: Bức tranh khổng lồ ở biên giới Mỹ - Mexico:

Theo VTC1