(VTC News) - Từ năm 2010 đến nay, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Dự án thực hiện hoàn thành đến đâu đã trả lại đất sạch cho người dân công tác, tái định cư đến đó.

Xem Clip:

Loading the player ...

P.V