Chiếc xe tải chạy lùi hùng hục như chiếc máy ủi ủi phăng những chiếc xe phía sau trước khi nằm nghiêng mình bên cột điện.

S.T