Huệ thuê Thương chở xe chạy đến nhà người quen nhưng trên đường đi gã này đã nảy sinh "tà tâm", đưa ngay cô gái vào vườn chuối ven đường giở trò đồi bại.