(VnMedia)- Đó là một trong những bất cập về sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng được chính một quan chức Bộ Công Thương thốt lên tại hội nghị phổ biến “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2020” được tổ chức ngày 4/12 tại Hà Nội.