Mặc dù tuyến đường tránh Nam Hải Vân đã được khánh thành và chính thức thông xe vào ngày 19/4, nhưng xe vẫn không chạy được trên tuyến đường này vì thiếu biển báo hướng dẫn.