Kinh tế thế giới tăng trưởng, ngày càng nhiều người giàu.  Đó chính là đối tượng khách hàng mà các hãng sản xuất xe hạng sang hướng tới và họ đang thực sự thu lời đậm nhờ hướng đi đó.