Ưu điểm của xe đạp khung xếp là nhẹ, khi xếp lại ít chiếm diện tích, có thể xách theo bên người.