Hưởng lợi thế từ chi phí mua xe, chi phí bến bãi, nghĩa vụ thuế… hàng chục chiếc xe chở khách mang biển số Lào trên địa bàn Hà Tĩnh đang khuynh đảo thị trường vận tải. Xe biển Lào đang “lách luật” ngay trước mắt cơ quan chức năng.