(VietNamNet) - Trong khi Chính phủ cấm lưu thông xe công nông, xe 3-4 bánh xe tự chế, thì loại xe 3 bánh của Trung Quốc đã thừa cơ tràn vào thị trường.