Tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở đầu tư theo hình thức BT.

Xay duong bo tren cao tu cau Vinh Tuy den Nga Tu So - Anh 1

Xây đường bộ trên cao từ cầu Vĩnh Tuy tới Ngã Tư Sở - Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2 , đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Hoài Vũ