(PL&XH)-Trí thức trẻ, giảng viên trẻ và sinh viên luôn là những nhân tố sáng tạo trong các phong trào cách mạng, là lực lượng đi đầu đem lại những tư duy mới mẻ, phong phú, để làm giàu tính tri thức và tính mới cho Báo cáo chính trị của Đoàn.

Sáng 14-6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan TW và Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức Diễn đàn trí thức, giảng viên trẻ và sinh viên góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Các ý kiến tập trung đóng góp vào dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sửa đổi, bổ sung).

Tại Diễn đàn, các đại biểu cho rằng đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện là một hành động cụ thể, thiết thực, thể hiện tinh thần dân chủ của Đoàn; là trách nhiệm, quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên. Trí thức trẻ, giảng viên trẻ và sinh viên luôn là những nhân tố sáng tạo trong các phong trào cách mạng, là lực lượng đi đầu đem lại những tư duy mới mẻ, phong phú, để làm giàu tính tri thức và tính mới cho Báo cáo chính trị của Đoàn.

Thảo luận về phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017, anh Nguyễn Hữu Ngọc (Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ) cho rằng, để nâng cao chất lượng 2 phong trào của Đoàn là “Năm xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cả chiều sâu và chiều rộng về nội hàm cụ thể của 2 phong trào trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước, tại tất cả các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là tổ chức cơ sở Đoàn (Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở) . Đánh giá 2 phong trào ra đời được hơn 4 năm nên chưa thật sự “thấm”, đa số đang còn trong quá trình nhận thức, đang dần cụ thể hóa, đại biểu Ngọc đề nghị 2 phong trào này cần tiếp tục được phát triển trong nhiệm kỳ tới; trong đó chú trọng việc đổi mới nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện tới tận Chi đoàn. Đại biểu đề xuất nên điều chỉnh và bổ sung thêm một số nội dung cụ thể vào 2 phòng trào, trong đó nhấn mạnh những nội dung lớn có tính hiệu triệu cao như: xung kích thực hiện cải cách hành chính, xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới…

Bàn về khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong dự thảo Báo cáo, sinh viên Nguyễn Thanh Hải (Chi đoàn K53 Lịch sử, Đoàn Trường ĐH KHXH&NV- ĐHQG Hà Nội) cho rằng, cần xem xét thêm vì chưa diễn đạt đầy đủ ý nghĩa, mục đích của khẩu hiệu; mới nói đến vấn đề bảo vệ Tổ quốc, chưa nói đến vấn đề lập thân, lập nghiệp của thanh niên. Bạn Hải thấy rằng vấn đề xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không chỉ dừng ở tình nguyện mà là trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên và đề xuất khẩu hiệu hành động là “Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” .

Nói về phần tổng kết của báo cáo, Bí thư Đoàn Thanh niên Tạp chí Cộng sản, Ths Lê Hải đề nghị cần đề cập tới những bất cập trong chính sách, chế độ đối với cán bộ Đoàn, kiến nghị phải có các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn kiêm nhiệm. Bạn Hoàng Minh Hằng (Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQG Hà Nội) đánh giá, phần nêu những hạn chế, yếu kém còn chung chung, chưa đề cập tới một số hiện tượng tiêu cực trong thanh niên, gây nhức nhối trong xã hội thời gian qua như hiện tượng bạo lực học đường, văn hóa của giới trẻ xuống cấp…

Về nội dung Dự thảo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sửa đổi, bổ sung) Ths Lê Hải đề nghị trong Điều lệ Đoàn cần quy định đóng quỹ Đoàn phải có các mức khác nhau giữa các vùng, miền và đối tượng đoàn viên, quy định một mức chung như hiện nay là bất cập. Đồng thời, Điều lệ Đoàn cũng phải tạo điều kiện để “làm kinh tế Đoàn” với những quy định cụ thể để cấp ủy tạo điều kiện cho Đoàn làm kinh tế gây quỹ. “Tình trạng làm gì cũng phải đi “xin” rất bất cập, phong trào không có kinh phí thực hiện sẽ rơi vào hình thức, hời hợt, không mang ý nghĩa nhiều cho xã hội”- Ths Lê Hải chia sẻ.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã cho ý kiến cụ thể về bố cục, tiêu đề của báo cáo; các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn; các giải pháp xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; các giải pháp tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân...

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012-2017) sẽ diễn ra vào tháng 12-2012.

M.Tuấn