Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình nhấn mạnh chủ đề chính của cuộc hội thảo quốc tế về PCTN và CCHC diễn ra trong hai ngày 25 - 26/6 là làm sao để xây dựng "văn hóa không hối lộ, tham nhũng".