Hanoinet - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Hoàng Trung Hải tại Diễn đàn hợp tác bất động sản Việt Nam năm 2007, được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 4 - 6/12.