Bộ Chính trị đã đồng ý cho tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện dự án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại khu vực quảng trường trung tâm TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Hội đồng nghệ thuật đã thống nhất lựa chọn tượng Bác Hồ tại Học viện Cảnh sát nhân dân do nhà điêu khắc Phạm Bá Đua sáng tác, làm mẫu, có sự điều chỉnh một số chi tiết phù hợp. Tượng đài Bác Hồ sẽ được đúc bằng đồng cao 15 mét, bệ cao 4,5 mét, phía sau là bức phù điêu được chạm khắc bằng đá xanh Thanh Hóa, với hình khối là những cánh hoa sen, các chi tiết thể hiện quá trình chiến đấu, xây dựng, phát triển của đất nước, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Một thành viên Bảo tồn di sản văn hóa (thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam), với tổng kinh phí đầu tư dự án 112 tỷ đồng từ vốn ngân sách. Dự kiến công trình sẽ khởi công vào ngày 3/10 và hoàn thành vào ngày 19/5/2012