Theo báo cáo mà Bộ GD-ĐT gửi tới các đại biểu Quốc hội, Bộ này sẽ tiếp tục triển khai Đề án ngoại ngữ 2020, trong đó tập trung chủ yếu tiếng Anh.

Xay dung trung tam khao thi ngoai ngu doc lap - Anh 1

Một lớp học tiếng Anh của Trường ĐH Sài Gòn

Theo Bộ GD-ĐT, đề án chưa đảm bảo về thời gian thực hiện, mục tiêu đặt ra từ năm 2008 nhưng thực tế mới được triển khai chính thức từ năm 2011, cũng như chưa đảm bảo về tài chính, vốn ngân sách nhà nước cấp trong giai đoạn 2008 - 2015 chỉ đạt 70,3% so với yêu cầu...

Để tháo gỡ các khó khăn hiện tại, Bộ GD-ĐT đã đặt ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, Bộ đưa ra kế hoạch sẽ xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá dạy và học ngoại ngữ của VN theo hướng hội nhập với chuẩn quốc tế; sẽ tiến hành xây dựng trung tâm khảo thí ngoại ngữ độc lập cấp quốc gia để đảm bảo sự minh bạch, chính xác và thống nhất trong hoạt động khảo thí ngoại ngữ trên cả nước...

Liên quan tới nội dung thực hiện dự án mô hình trường học mới (VNEN), Bộ cho biết với các cơ sở giáo dục đang triển khai mô hình VNEN thì khuyến khích tiếp tục triển khai trên cơ sở tự nguyện, đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực và duy trì trong suốt cấp học vì quyền lợi của học sinh.

Quý Hiên - Trường Sơn