Di tích tồn tại ngay giữa Thủ đô Hà Nội vẫn có thể bị đe dọa - câu chuyện tưởng chừng khó tin này - lại "suýt" nữa trở thành sự thực.

Theo VTV