Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên báo Nhân dân ngày 13/11 nhấn mạnh một số nhiệm vụ cơ bản mà Thành phố Hồ Chí Minh cần tực hiện để phát triển thành phố thành trung tâm tầm cỡ của khu vực Đông Nam Á.