(NLĐ)- Ngày 2-10, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (DMC) đã khánh thành giai đoạn 1 công trình tổng kho hóa chất tại Khu Công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất.

Công trình giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 40 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục hạ tầng thiết yếu và tổng kho hóa chất được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế ASMT gồm 3 kho chứa với tổng diện tích kho là 5.400 m2. Hệ thống tổng kho hóa chất này bảo đảm tàng chứa an toàn các loại hóa chất từ 9 đến 12 tháng, sẽ đáp ứng nhu cầu về hóa chất cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và nhiều khách hàng trong khu vực và cả nước.