KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND, yêu cầu UBND các cấp tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống lụt bão năm 2010 và kiện toàn tổ chức, xây dựng phương án phòng chống lụt bão năm 2011. Năm nay, UBND TP yêu cầu các địa phương phải xây dựng phương án phòng chống lụt bão cụ thể, chi tiết, sát với thực tế, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng vùng. Ngoài ra phải tổ chức dự trữ lương thực, thuốc men, cây, con giống; hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân. Thành phố cũng yêu cầu phải tăng cường phổ biếnkiến thức cơ bản về phòng chống lụt bão tới từng người dân và tổ chức tập huấn, thực hành triển khai các phương án để xử lý kịp thời các sự cố do lũ, bão gây ra.

Song song với Chỉ thị này, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố Hà Nội. Nam Bắc