QĐND Online - Đại học Huế cho biết, Bộ GD- ĐT đã có Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Dự án với mục tiêu cho phép Đại học Huế mở rộng quy mô đào tạo tại tỉnh Quảng Trị để tiến tới thành lập trường Đại học Kỹ thuật tại tỉnh Quảng Trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh này. Dự án do Đại học Huế làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (thuộc Bộ Xây dựng) là đơn vị tư vấn lập dự án.

Công trình sẽ được xây dựng tại thị xã Đông Hà, với tổng mức đầu tư hơn 256 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục công trình: Nhà lớp học 5 tầng, diện tích 6.887m2 sàn; Nhà thư viện 4 tầng, diện tích 4.364m2 sàn; Nhà hiệu bộ - ban khoa 3 tầng, diện tích 4.124m2 sàn; Nhà hội trường 650 chỗ, diện tích 1.796m2 sàn; 3 ký túc xá với quy mô 2.078 chỗ, mỗi nhà 5 tầng với tổng diện tích 19.201m2 sàn; Nhà ăn, câu lạc bộ 3 tầng, diện tích 3.182m2 sàn; hạ tầng kỹ thuật. Công trình được thực hiện trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015. Hiền Minh-Lâm Quý