Trong những năm qua tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung nhiều nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó Mặt trận giữ vai trò quan trọng. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Sáu - Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề này.

PV: Được biết thời gian qua Quảng Ngãi đã tập trung rất nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới (NTM) và đã đạt được những kết quả tích cực, thưa ông?

Xay dung nong thon moi o Quang Ngai - Anh 1

Ông Lê Văn Sáu: Quảng Ngãi luôn xác định thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ hàng đầu, trong đó vai trò của Mặt trận là hết sức quan trọng. Tính đến ngày 30/9/2016, tỉnh đã bố trí nguồn lực trực tiếp cho xây dựng NTM là 274.483 triệu đồng, trong đó, vốn Trung ương là 157.100 triệu đồng, vốn địa phương là 117.383 triệu đồng. Đó là chưa tính khoảng 70 tỷ đồng đối ứng thực hiện giao thông nông thôn.

UBND tỉnh cũng đã phân bổ 12.470 triệu đồng cho 86 xã, bình quân 145 triệu đồng/xã để triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đã có 83 xã đã và đang triển khai thực hiện 83 mô hình gồm: 66 mô hình hỗ trợ nuôi bò lai sinh sản, 7 mô hình nuôi heo, nuôi gà an toàn sinh học, 4 mô hình trồng trọt, 5 mô hình cơ giới hóa, và 1 mô hình chế biến thủy sản.

Ngoài ra từ nguồn kinh phí hỗ trợ từ các chương trình như 30a, 135, giảm nghèo bền vững, khuyến nông các cấp,… các huyện, thành phố đã chỉ đạo các xã thực hiện nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cơ giới hóa sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Cùng với đó đã đầu tư xây dựng 72 tuyến đường trục xã, 542 tuyến đường ngõ xóm, nội đồng cùng nhiều cầu, cống, kênh mương, đập thủy lợi; sửa chữa, nâng cấp, xây mới trường học, nhà văn hóa xã, thôn và nhiều công trình quan trọng khác. Đến nay đã có 11 xã đạt 19 tiêu chí; 20 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 47 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí…

Vai trò của Mặt trận các cấp trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM được thực hiện như nào, thưa ông?

Mặt trận các cấp luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động người dân tham gia cùng với chính quyền xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, MTTQ luôn tích cực đi đầu trong việc vận động nhân dân tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các ngành nghề, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế trang trại; chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án để giảm nghèo…

Bên cạnh việc vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, để hoàn thành tiêu chí môi trường, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã có nhiều cách làm hay để vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Mới đây nhất, MTTQ tỉnh đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình xây dựng NTM cho các cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp của 2 huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành với khoảng 200 người. MTTQ tỉnh và các Hội đoàn thể một số huyện, thành phố đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 với Phòng NN&PTNT các huyện, thành phố.

Mọi lúc, mọi nơi cán bộ Mặt trận luôn thể hiện vai trò của mình. Triển khai thực hiện, luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch, người dân được bàn bạc thống nhất trước khi triển khai đề án và các nội dung công việc cụ thể tại địa phương.

Phát huy vai trò làm chủ của người dân trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ việc lập kế hoạch, phê duyệt dự án, tổ chức thi công, giám sát, theo phương châm người dân phải được góp ý, phản biện và quyết định trong hầu hết các nội dung, công việc.

Thời gian tới, MTTQ tỉnh Quảng Ngãi làm gì để có thêm nhiều xã, huyện đáp đích NTM?

Thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã đăng ký đạt chuẩn xã NTM năm 2016 hoàn thành các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn, sớm trình UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi hướng dẫn các huyện, xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn theo quy định, giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn khi hội đủ điều kiện;

Cán bộ sẽ được tăng cường xuống cơ sở, hỗ trợ, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, hoàn thành nội dung các tiêu chí còn lại, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, tổ chức thẩm định đánh giá chặt chẽ, đúng quy trình ngay từ cơ sở. Những khó khăn, vướng mắc sẽ được chúng tôi kiến nghị với cấp ủy, chính quyền để kịp thời tháo gỡ.

Huy động các nguồn lực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh nguồn ngân sách trung ương, tỉnh, đầu tư trực tiếp cho Chương trình, các địa phương tích cực huy động và thu hút các nguồn lực khác ngoài ngân sách, nguồn lực từ doanh nghiệp và cộng đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đặc biệt là các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Cùng với đó sẽ thực hiện lồng ghép Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các chương trình, dự án khác gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chú trọng nội dung phát triển sản xuất theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Trước mắt tập trung cho các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016, 2017. Phấn đấu có 15 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2016 như kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tấn Thành (thực hiện)