Đó là nội dung mới được quy định trong dự thảo thông tư hướng dẫn về xây dựng nhà ở riêng lẻ được Bộ Xây dựng soạn thảo.

(LĐ) - Theo Bộ Xây dựng, để bảo đảm an toàn cho các công trình liền kề, cũng như giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa chủ nhà và với các chủ công trình liền kề thì trước khi phá dỡ công trình cũ hoặc thi công xây dựng nhà ở, chủ nhà cần chủ động phối hợp với các chủ nhà liền kề khảo sát hiện trạng công trình liền kề. Khi khảo sát cần lưu ý tới các biểu hiện lún, nghiêng, nứt, thấm đột ... và các biểu hiện bất thường khác của công trình. Q.T