Ngày 27-4, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Công an tổ chức Hội thảo xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thanh tra Công an nhân dân (CAND) thay thế Nghị định 63/2006/NĐ-CP.

Báo cáo đề dẫn của Hội thảo nêu rõ: Thực hiện Luật Thanh tra năm 2004, ngày 23-6-2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 63/2006/NĐ-CP. Đây là văn bản quan trọng, làm cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn hệ thống tổ chức, tăng cường các hoạt động thanh tra và thực hiện các chính sách đối với Thanh tra CAND. Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thanh tra CAND. Để chuẩn bị cho việc xây dựng Nghị định, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban soạn thảo. Ban soạn thảo đã tiến hành nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 63 của Chính phủ, tiến hành khảo sát thực tế, xây dựng Đề cương và dự thảo Nghị định... Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất làm rõ sự cần thiết xây dựng Nghị định; về vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan Thanh tra và Chánh Thanh tra trong CAND; các điều kiện đảm bảo hoạt động thanh tra; chính sách đối với Thanh tra CAND...

A.Anh

Gửi cho bạn bè

Bản in