Ngày 9-12, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội có cuộc họp về tổ chức bộ máy của ngành y tế. Dự phiên họp có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các đại biểu tập trung đánh giá lại mặt được, chưa được của mô hình quản lý y tế, nhất là y tế tuyến cơ sở thời gian qua. Trên cơ sở đó để các ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý y tế cơ sở cho phù hợp. Theo báo cáo của Bộ Y tế, phần lớn các địa phương thực hiện quản lý y tế theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV, Quy định mô hình TTYT là đơn vị sự nghiệp được thành lập thống nhất ở tuyến huyện; trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị chuyên môn kỹ thuật thuộc TTYT huyện. Bộ Y tế đề nghị Nhà nước cần tiếp tục đầu tư và có chính sách phù hợp đối với TTYT huyện và trạm y tế xã vì đây là những nơi sát dân, ít có cơ hội xã hội hóa.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí đề nghị cần đánh giá cụ thể hiệu lực các văn bản đã được ban hành, tính đồng bộ của các văn bản, cũng như đánh giá cụ thể chức năng TTYT huyện ở các vùng, miền khác nhau, trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn để xem vấn đề nào cần phải giải quyết ưu tiên.

PV