(VOV) - Các đại biểu QH cho rằng, phải ưu tiên những luật, pháp lệnh giải quyết những vấn đề phát sinh từ cuộc sống

Chỉ bảo hiểm tiền gửi là đồng Việt Nam

Chiều 2/11, Quốc hội thảo luận ở về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

Các đại biểu cơ bản tán thành với việc đưa ra 2 chương trình chính thức và chuẩn bị của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, theo hướng chương trình chính thức sẽ nghiên cứu đưa vào những dự luật thực sự cần thiết phải ban hành; Các dự án còn lại đưa vào chương trình chuẩn bị để tiếp tục nghiên cứu nếu thấy có nhu cầu thực sự bức xúc hoặc đã chuẩn bị tốt sẽ chuyển sang chương trình chính thức.

Đi vào nội dung cụ thể, đại biểu đồng tình với việc đưa vào Chương trình 96 dự án luật về cơ bản là hợp lý. Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị đưa một số dự án thuộc chương trình chuẩn bị lên chương trình chính thức như: dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, bởi chương trình Quốc hội khóa XIII sẽ thực hiện sửa đổi Hiến pháp, sau đó sẽ sửa đổi các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước, trong đó có Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND để làm cơ sở bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp; pháp lệnh Công tác Quốc phòng ở các Bộ cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ và các địa phương, vì đây là pháp lệnh được Bộ Quốc phòng chuẩn bị cơ bản tốt, hơn nữa đây là văn bản cần thiết cho công tác Quốc phòng…

Đại biểu Lê Đình Khanh (đoàn Hải Dương) đề nghị bổ sung Luật quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào kinh doanh, luật Phản biện xã hội, bởi có ý kiến phản biện mới thấy văn bản pháp luật ban hành ra đúng hay sai… Cũng theo đại biểu Lê Đình Khanh, hiện nay đầu tư ngân sách cho các Tổng công ty Nhà nước, khối lượng vốn cực kỳ lớn nhưng thất thoát cũng rất nhiều, nên cần phải đưa vào chương trình chính thức.

Tuy nhiên, đại biểu Phạm Xuân Thăng (đoàn Hải Dương) cho rằng, khối lượng dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII là rất lớn. Ngoài quan điểm xây dựng các dự án luật, pháp lệnh đã nêu trong Tờ trình, đề nghị cần bổ sung thêm một số quan điểm như phải bảo đảm tính thống nhất đồng bộ và đặc biệt là tránh chồng chéo trong việc xây dựng các dự thảo luật, pháp lệnh.

Dẫn chứng về một số vấn đề đang gây bức xúc, như: Một số tội phạm tự chế súng dạng bút bi, súng hoa cải… không phải là vũ khí quân dụng, trong khi chế tài của chúng ta hiện nay không có quy định, nên không thể truy tố; Đại biểu Phạm Xuân Thăng cho rằng, cần xem xét ưu tiên những luật, Pháp lệnh giải quyết những vấn đề phát sinh từ cuộc sống, quan hệ kinh tế -xã hội ngày càng phức tạp mà luật, pháp lệnh cũ không còn chi phối được hoặc bộc lộ kẽ hở.

Đại biểu đề nghị trong quá trình xây dựng luật và Pháp lệnh cần chú ý lấy ý kiến của nhân dân, để tránh chính đối tượng sau này luật chi phối không được tham gia vào quá trình, trình tự xây dựng luật. Cũng theo đại biểu, nếu thấy cần thiết thì phải tổ chức phản biện xã hội đối với một số dự án luật và Pháp lệnh để đảm bảo luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) thẳng thắn nêu: Chất lượng làm luật của chúng ta còn nhiều yếu kém do ban hành theo luật khung, luật ống nên đi vào cuộc sống rất khó. Khi ban hành luật phải chờ Nghị định, chờ Thông tư hướng dẫn thi hành nên Luật chậm đi vào thực tế.

Theo đại biểu, Nghị định nhiều khi dài hơn luật, nhiều hướng dẫn thậm chí không đúng tinh thần của luật. “Việc giải thích luật, theo quy định là do Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng từ trước đến nay UBTV chưa bao giờ giải thích luật, dẫn tới các ban ngành tự hướng dẫn luật, là trái luật”, đại biểu Thuyền nói. Đại biểu đề nghị nên tiếp tục duy trì họp đại biểu Quốc hội chuyên trách, có khả năng nghiên cứu sâu hơn đóng góp ý kiến trước khi đưa ra Quốc hội.

Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Lê Đình Khanh (Hải Dương) cho rằng, một luật ban hành thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải xem xét chỗ nào vướng, cần giải thích pháp luật thì giải thích luôn để Chính phủ ra Nghị định, Bộ ra Thông tư. Theo đại biểu, xuất phát từ việc làm luật không nghiêm, nên đến nay có 53 Nghị định còn thiếu trong khi luật đã có hiệu lực. Đại biểu cho rằng vấn đề này Chính phủ cần có trách nhiệm sớm hoàn thành và nên xây dựng Tòa án Hiến pháp để luật nghiêm hơn.

Về việc cần thiết sửa đổi Hiến pháp, đại biểu Lê Đình Khanh đề nghị cần đẩy nhanh việc sửa đổi với quyết tâm cao, vì Hiến pháp là đạo luật gốc, khi có Hiến pháp sửa đổi thì một loạt luật đi theo cần phải điều chỉnh mới ban hành được./.